LIVE CHAT
SMS Arahan Pendaftaran
Step 1
Langkah 1
Lebih Pilihan:
 • Taip Play<ruang>(Pilihan:*Rujukan)<ruang>(Pilihan:**Bahasa)
  Contoh :
  • Play
  • Play 0123456789
  • Play Malay
  • Play 0188888888 English

*Rujukan:Sila masukan nombor telefon rujukan sekiranya anda dirujuk untuk melayari i1SCR.com.
**Bahasa:Malay / English / Chinese

Step 2
Langkah 2

Step 3
Langkah 3

Step 4
Langkah 4
^